Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Průtok

Co jsou průtokoměry?

Pro správné dávkování, vyhodnocení vynaložených energií, či fakturaci spotřeby druhým subjektům je potřeba v průmyslu měřit průtok veličin. A to buď objemově, nebo hmotnostně. K tomu slouží průtokoměry do uzavřeného potrubí či pro otevřené žlaby. Příkladem jsou indukční průtokoměry, vírové průtokoměry, hmotnostní průtokoměry, mechanické průtokoměry (vodoměry), ultrazvukové průtokoměry či měření Parshallovým žlabem.

Micro Motion

Micro Motion

hmotnostní průtokoměr a hustoměr

  • velmi přesné měření
  • měření průtoku a hustoty kapalin, plynů a viskózních látek
  • velmi malá tlaková ztráta
  • přesnost až 0,05% průtoku a +/-0,2 kg/m3 hustoty
  • mechanické…